Biuletyn Informacji Publicznej
"Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa pod którą Spółka działa: "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.
Zarejestrowana: zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców  prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy, pod nr KRS 0000340804
Siedziba: Miasto Niepołomice
Adres: ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice