Biuletyn Informacji Publicznej
"Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
  • archiwum techniczne sieci wod.-kan., w którym przechowywana jest dokumentacja techniczna, protokoły odbioru z inwentaryzacjami geodezyjnymi oraz rysunki powykonawcze sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, a także przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • ewidencja odbiorców usług - dane w części chronione ustawą o ochronie danych osobowych.