Biuletyn Informacji Publicznej
"Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

„WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE” sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.209.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w dniu 21.05.2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Niepołomice na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 29.05.2018 r.

http://nbip.pl/wn/i/?i=37740